Reklama

Jadowniki: 68 wyjazdów OSP w ubiegłym roku

 W sumie 68 razy Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Jadowniki wyjeżdżała w 2017 roku do różnego rodzaju zdarzeń. Żadna inna jednostka OSP z terenu powiatu brzeskiego nie uczestniczyła w większej ilości zdarzeń w ubiegłym roku (tylko OSP Dębno miało tyle samo wyjazdów).

Jak informują strażacy na portalu społecznościowym, ubiegły rok to 23 pożary, 44 miejscowe zagrożenia oraz 1 fałszywy alarm. – łącznie 68 wyjazdów jednostki z remizy. Jest to wzrost w porównaniu do 2016 roku o 13 interwencji.  Ponadto 10 razy byliśmy dysponowani do zabezpieczenia rejonu operacyjnego miasta Brzeska pod nieobecność zastępów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.  2 razy braliśmy udział w ćwiczeniach powiatowych organizowanych przez PSP w Brzesku a także przeprowadzone zostały u nas 2 inspekcje gotowości operacyjnej – informują strażacy z Jadownik.

Strażacy ochotnicy w ramach środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie KSRG, środków własnych oraz z innych źródeł zewnętrznych, zakupili elementy wyposażenia sprzętowego i umundurowania. Druhowie z Jadownik cały czas uczestniczą w różnych kursach i szkoleniach, m. in. 5 druhów ukończyło „Szkolenie strażaków ratowników OSP” uprawniające ich do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych” a kolejny „Szkolenie strażaków ratowników OSP w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

W imieniu wszystkich strażaków OSP Jadowniki chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim sympatykom naszej jednostki za okazywaną życzliwość i wsparcie – piszą strażacy.