Reklama

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZŁOTEJ

32 – 859 Złota 292

14-663-9083

fax 0/prefix/14-684-5430

sosw.zlota.exone-web.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej to placówka dla dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Oto jej zalety:

 • organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

 • bogata oferta edukacyjna:

  Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

  1. Przedszkole

  2. Szkoła Podstawowa

  3. Szkoła Branżowa I stopnia o kierunku kucharz

  1. Przedszkole

  2. Szkoła Podstawowa

  3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  4. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

 • znakomicie wyposażone pracownie edukacyjno – rehabilitacyjne;

 • Sala Doświadczania Świata, internat, stołówka, plac zabaw, własny środek transportu, winda oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich;

 • wykwalifikowana kadra oraz opieka specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga, pielęgniarki i nauczyciela gimnastyki korekcyjnej;

 • koła zainteresowań, imprezy, konkursy, wycieczki krajowe i zagraniczne;

 • dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne nad Morzem Bałtyckim.

Szanowny Rodzicu! Dowiedz się więcej o naszej szkole. Zadzwoń lub przyjedź. Serdecznie zapraszamy.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej

32-859 Złota 292, tel. 14 66 39 083

Dodatkowych informacji o naszym Ośrodku udziela również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

w Brzesku.