Wojciech Skruch: Tak zmieniamy Małopolskę – blisko 800 milionów złotych dla subregionu tarnowskiego.

399 0

Wojciech Skruch: Tak zmieniamy Małopolskę – blisko 800 milionów złotych dla subregionu tarnowskiego.

 

Subregion Tarnowski jest jednym wielkim placem budowy – mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego. W cieniu dotacji rządowych, ogromnych rzecz jasna, zapominamy jednak czasem o wielomilionowych dotacjach unijnych, które dzieli nasz samorząd. W latach 2018 – 2022, kiedy jestem radnym sejmiku, szefem Komisji Finansów, wiceprzewodniczącym sejmiku samorządowego województwa małopolskiego, na teren subregionu tarnowskiego, przekazaliśmy blisko 800 milionów złotych. Środki trafiły do wszystkich gmin – zapewnia Wojciech Skruch.

 

SUBREGION TARNOWSKI – nieformalna jednostka geograficzna, utworzona „pod potrzeby podziału” środków unijnych – przez samorząd Małopolski. Obejmuje swoim zasięgiem miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski i tarnowski.

 

Dotacje w latach 2018 – 2022

 

Powiat Tarnowski (powiat i 16 gmin) otrzymał w tym czasie ponad 226 milionów złotych. – To środki, które trafiły na rozbudowę infrastruktury komunalnej, ale także na drogi, rozbudowę bazy oświatowej, kulturalnej, wsparcie dla jednostek OSP czy na inwestycje w infrastrukturę sportową – mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego, Wojciech Skruch.

 

W sumie ponad 48 milionów złotych było przeznaczone dla gmin z Powiatu Dąbrowskiego z Województwa Małopolskiego w latach 2018-2022. Pozwoliło to między innymi wybudować bibliotekę w Radgoszczy, wesprzeć budowę przedszkola w Gręboszowie czy rozbudować  infrastrukturę komunalną w Szczucinie i Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Ponad 131 milionów złotych przeznaczone było dla gmin Powiatu Brzeskiego z Województwa Małopolskiego w latach 2018-2022. Dzięki tym środkom powstał m.in. PSZOK w Dębnie, kanalizacja w Gnojniku, wodociąg w Czchowie, wyremontowano remizy w Borzęcinie Górnym i Dolnym, powstał żłobek w gminie Szczucin oraz nowoczesna biblioteka w Iwkowej.

 

Ponad 126 mln. zł. dla przeznaczone dla Powiatu Bocheńskiego z Województwa Małopolskiego w latach 2018-2022. Gmina Drwinia wybudowała PSZOK, do nowego Urzędu Gminy wprowadziły się władze Trzciany, rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Lipnicy Murowanej oraz w gminie Bochnia i mieście Bochnia. Odnowiono bocheński Rynek.

 

Ponad 248 mln. zł. dla przeznaczone dla Miasta Tarnowa z Województwa Małopolskiego w latach 2018-2022. To środki na drogi, odnowienie hali Jaskółka czy remonty sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

 

Wojciech Skruch – Polityk z zasadami: skuteczny i doświadczony.

Przed nami ważne wybory. Ważą się bowiem losy Polski. Razem możemy zrobić więcej. Jestem przekonany, że jako ewentualny Wasz reprezentant w Sejmie, jestem wstanie zadbać o dalszy rozwój Waszego Powiatu, Waszych Gmin, Waszych Małych Lokalnych Społeczności. Dlatego 15 października spotkajmy się przy urnach.

Oddajcie Państwo Głos na listę PiS. Oddajcie GŁOS na numer 14.

Wojciech Skruch – z wykształcenia jestem prawnikiem i ekonomistą. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jestem także absolwentem MBA (studiów podyplomowych z ekonomii i zarządzania firmami). Przez dwadzieścia lat byłem skarbnikiem gminy Ciężkowice. Od kilku lat zarządzam Spółką Komunalną „Dorzecze Białej”, która zajmuję się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków sanitarnych, jak również odpadów komunalnych w kilku gminach regionu tarnowskiego. Od 1998 roku zasiadałem w Radzie Powiatu Tarnowskiego. Przez kilka lat byłem przewodniczącym Rady Powiatu Tarnowskiego. Od 2014 roku jestem radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego. W obecnej kadencji jestem nie tylko wiceprzewodniczącym sejmiku, ale także szefem Komisji Finansów i Budżetu oraz przewodniczącym Komisji Audytu. Wspieram społecznie wiele instytucji oraz stowarzyszeń w regionie tarnowskim. W wolnym czasie uprawiam winogrona oraz zajmuje się pszczelarstwem. Jestem żonaty, mam troje dzieci – nastolatków.

Proszę o Państwa Głos. Dziękuję. Wojciech Skruch nr 14 na liście PiS

 

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *